O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Opätovná žiadosť o ospravedlnenie za výroky poškodzujúce dobrú povesť združenia

Vážený pán minister Kaliňák,

ako iste viete, Ústavný súd SR tento týždeň uznal, že kampaň Stop genocíde nemôže byť pohoršujúca, pretože je proti všetkým formám násilia, a teda že košická polícia porušila právo na slobodný prejav Centra pre bioetickú reformu (CBR). ÚS SR priznal CBR aj náhradu nemajetkovej ujmy zo strany košickej polície.

Ministerstvo vnútra SR sa však v médiách opakovane vyjadrovalo o tom, že CBR konalo nelegálne v rozpore s priestupkovým zákonom. Pritom priestupkové konanie bolo zastavené, nakoľko sa CBR nijakého priestupku ani nedopustilo. Preto trváme na ospravedlnením zo strany MV SR, lebo považujeme za neprípustné, aby štátny orgán svojimi výrokmi znevažoval prácu aktivistov za ľudské práva.

MV SR a Prezídium PZ SR navyše šírilo dezinformácie, že kampaň Právo na život bola neetická a predčasne stiahnutá pre arbitrážny nález Rady pre reklamu (RPR). Pravda je taká, že rozhodnutie RPR sa trvania kampane nijako nedotklo. RPR tiež vo svojom arbitrážnom rozhodovaní postupovala v rozpore so svojim Etickým kódexom, ktorý jej nedával kompetenciu posudzovať nekomerčnú reklamu. Vyhlásenia Vašich zástupcov vytvárali dojem, že ide o štátny orgán, hoci RPR je len jedno z veľa občianskych združení.

Tieto dohady mali byť pre MV SR dôvodom, prečo vraj obrázky Stop genocíde boli pohoršujúce pre širokú verejnosť. Väčšou morálnou autoritou v SR je pritom Katolícka cirkev, ktorá ústami predsedu KBS, Mons. Františka Tondru, verejne odobrila kampaň pre agentúru SITA: „Akceptujem túto kampaň, lebo treba ukázať pravú tvár potratu“. Aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave udelila riaditeľke CBR medailu pre jej angažovanosť za zrovnoprávnenie počatých.

Nielen právo na slobodný prejav, ale aj dobrá povesť združenia bola poškodená tak zásahom polície, ako aj výrokmi zástupcov rezortu vnútra. Je najvyšší čas, aby sa Ministerstvo vnútra SR verejne ospravedlnilo za svoje unáhlené závery, prezentované v médiách.


S úctou,


Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľkaO násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.