O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24CBR podalo sťažnosť na Ůstavný súd SR pre porušovanie práv na slobodný prejav

V mene Centra pre bioetickú reformu podal JUDr. Allan Bohm sťažnosť na Ústavný súd SR pre porušovanie práva na slobodu prejavu zo strany Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru. CBR žiada aj finančnú náhradu za ujmu, spôsobenú zastrašovaním a obmedzovaním občianskeho prejavu príslušníkmi polície počas verejného zhromaždenia CBR 16.10. 2008 v Košiciach ako i poštvaním verejnosti proti kampani následnými mediálnymi vyhláseniami MV SR.

Polícia sa vyhrážala zaistením informačných panelov kampane Stop genocíde, na ktorých sú popri obetí genocíd zobrazené aj nenarodené deti po umelom potrate. Ministerstvo vnútra SR označilo túto kampaň proti porušovaniu ľudských práv za pohoršujúcu podľa priestupkového zákona. Napriek tomu CBR doteraz nebolo obvinené z priestupku. V ústavnej sťažnosti sa CBR odvoláva na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý chráni aj pohoršujúci slobodný prejav a za normu nepovažuje zákon, ktorý nie je precízne definovaný, ale je na subjektívnom výklade, napr. policajtov.

Obdobné výstavy sú organizované partnerskými organizáciami CBR v krajinách EÚ, v USA, Kanade a dokonca i v Rusku, kde požívajú ochranu slobody prejavu. „Obrázky sú najlepším argumentom, keď sa umelý potrat prekrúca na ľudské práva, pretože jasne ukazujú, že ide o neľudský čin, priam zločin proti ľudskosti. Toto násilie sa deje v skrytosti a preto je tolerované." konštatuje Jana Tutková, riaditeľka CBR.

„Nežijeme v mierových časoch, keď matky zabíjajú vlastné deti vo vlastnom tele. Ročne umelým potratom zomrie takmer 50 miliónov ľudí, čo predstavuje skoro celkový počet obetí 2. svetovej vojny, ktorá trvala 5 rokov. Dnes sa každý rok opakuje nová svetová vojna!"O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.