O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Apel CBR na Slovenskú gynekologicko-pôrodníck(o-potratársk)u spoločnosť: Odmietnite vykonávanie eutanázie postihnutých v tele ich matky!

2. december je vyhlásený za Medzinárodný deň zrušenia otroctva. "Zákony o legálnom otrokárstve umožňovali "slobodnú voľbu" otrokárovi o otroka sa postarať alebo ho úplne legálne zabiť. Napokon, v 19. storočí došlo v Európe k zrušeniu tejto nespravodlivosti, ktorá spočívala v odopretí právnej ochrany človeku pre príslušnosť k istej rase, či stavu (nevoľníctvo). Otrok bol považovaný za neplnohodnotného človeka, ako je dnes človek pred narodením," uvádza Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu, ktoré iniciovalo návrh zrušiť potratový zákon s týmto odôvodnením. Ten diskriminuje deti v prvom trimestri, keďže potrat je v druhom a treťom trimestri zakázaný. Výnimkou je prípad, že žena čaká dieťa s genetickou vadou, keď môže ísť na potrat aj neskôr.

"3. decembra si OSN pripomína ľudí s postihnutím, no nerobí nič proti ich diskriminácii v lone matky. Zákon o legálnom potratárstve zaobchádza s postihnutým človekom pred narodením presne ako s otrokom - je majetkom druhého človeka, o ktorého živote a smrti rozhoduje tentokrát jeho vlastná matka. Toto je prežitok, ktorý dnes v čase pokroku medicíny a genetiky nemá ospravedlnenie. Človek v štádiu embrya, či plodu má odopretú právnu ochranu, keď je pre dnešnú spoločnosť nepohodlný. Miesto toho, aby sa medicína zameriavala na liečbu ochorení už pred narodením, ako je to napr. v prípade operácie rázštepu chrbtice a miechy, amniocentéza a prenatálne genetické diagnostikácie sa používajú takmer výlučne na zbavovanie sa chorých detí," dodáva Jana Tutková.

Centrum pre bioetickú reformu apeluje na Slovenskú gynekologicko-pôrodníck(o-potratársk)u spoločnosť, aby sa vrátila k Ženevskému kódexu, ktorý doplnil do Hippokratovej prísahy túto formuláciu: "Ja (lekár) sa zaväzujem zasvätiť svoj život službe ľudskosti... zachovám úplnú úctu k životu od momentu jeho počatia." Ženevský kódex prijala Svetová medicínska asociácia po odsúdení nacistických zločincov z 2. svetovej vojny pre ich potratovú propagandu a eutanáziu postihnutých.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.