O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Výzva katolíckym biskupom o exkomunikáciu Radičovej a ďalších pre potratovú herézu

Ctené Excelencie,

Centrum pre bioetickú reformu je zmätené mediálnou prezentáciou biskupa Baláža s prezidentskou kandidátkou Ivetou Radičovou, ktorá vyznela ako podpora jej kandidatúre. Pritom úplne opačný a veľmi jasný signál vyslal pred týždňom pápež, keď odmietol fotografovanie s hlavou amerického Kongresu Nancy Pelosi, ktorú na stretnutí rázne napomenul. Spíkerka Kongresu podobne ako Iveta Radičová obraňuje legálnosť potratov, no zároveň sa označuje ako katolíčka.

Iveta Radičová naďalej zastáva názor, že absolútny zákaz nič nerieši, čo je úplne v rozpore s učením Cirkvi. Týmito vyhláseniami odobruje potratovú genocídu, za čo by mala byť riadne a verejne napomenutá vedením Cirkvi, aj keby ju to malo uraziť. Jej genocidálne postoje totiž urážajú nenarodené deti a tých, ktorí obraňujú ich práva.

Absolútny zákaz potratov by na Slovensku zachránil tisíce životov nevinných detí ročne a zabránil by utrpeniu ich matiek. 15-ročný zákaz potratov v Poľsku priniesol nesmierne dobré výsledky: Znížila sa miera úmrtnosti žien v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, miera novonarodeneckej úmrtnosti, miera spontánnych potratov  ako i počet maloletých matiek. Za celé obdobie zákazu je známy len jeden prípad smrti ženy v dôsledku nelegálneho potratu.

Zákaz potratov nezastaví každý potrat, lebo sa vždy nájdu ľudia, ktorých ani hrozba trestu neodradí. Ale ani iné zločiny, nelegalizujeme preto, že sa dejú nelegálne, či je to korupcia, znásilnenia, vraždy... Tiež nebudeme legalizovať krádeže, pretože by si mohli zlodeji ublížiť. Aj umelý potrat má byť preto zakázaný, lebo ubližuje žene a zabíja jej dieťa. Úplný zákaz potratov, ktorý CBR presadzuje, zabráni však obrovskému množstvu potratov a bude garantovať právnu ochranu nenarodeným.
Dnes majú predstavitelia Cirkvi na Slovensku historickú šancu verejne sa podstaviť proti podporcom potratovej genocídy, ktorá je ohromnejšia než akákoľvek nacistická, či komunistická genocída. Ročne si vyžiada vo svete 50 miliónov nevinných životov, čo predstavuje o čosi viac ako všetky obete 2. svetovej vojny, ktorá trvala 5 rokov!

Verejne „uraziť“ ľudí ako je Radičová je minimum, čo kresťanská láska vyžaduje. CBR preto úctivo žiada Vaše Excelencie, aby ste pani Radičovú ako aj ďalších verejne známych katolíkov s heretickými postojmi menovite a bezodkladne verejne pokarhali a následne exkomunikovali, ak svoju rétoriku nezmenia. Prosím, nedovoľte, aby podporcovia dnešnej genocídy mohli predstierať, že Cirkev čo i len trochu toleruje túto hrubú nespravodlivosť.
Úctivo,


Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľka

O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.