O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Štvrtina slovenského parlamentu je za úplne zastavenie potratovej genocídy! (17.9.2008)

Včerajšie hlasovanie o návrhu Centra pre bioetickú reformu na zrušenie komunistického potratového zákona, ktorý predložil poslanec Peter Gabura, ukázalo, že existuje priestor pre konsenzus potraty zakázať. Viac poslancov hlasovalo za úplny zákaz potratov (36) ako proti nemu (33). Veľká väčšina poslancov (50 sa zdržalo, 9 nehlasovalo, 22 bolo neprítomných, hoci z nich bolo 15 fyzicky prítomných) ostáva v neistote o zákone, ktorý odobruje možnosť zabiť dieťa v lone vlastnej matky a teda genocídu najslabších členov našej spoločnosti.

Riaditeľka Centra pre bioetickú reformu Jana Tutková: „Vzdávame hold tým poslancom, ktorí v dnešnej spoločnosti, pomýlenej perverznou ideológiou hlásajúcou „právo" ženy zabiť vlastné dieťa, mali odvahu otvorene sa postaviť proti nespravodlivému zákonu. 33 poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu budú za svoj postoj odsúdení budúcimi generáciami, ako dnes odsudzujeme tých poslancov slovenského vojnového parlamentu, ktorí uzákonili deportácie Židov. V porovnaní s nacistickými či komunistickými zločinmi táto genocída dosahuje najväčšie počty nevinných ľudských obetí, pričom druhou obeťou potratu je žena."

Centrum pre bioetickú reformu pokračuje v úsilí zastaviť túto genocídu tak vzdelávaním verejnosti ako aj jej volených zástupcov v parlamente. Zákaz potratov je najlepším riešením ako zachrániť životy a pomôcť ženám.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.