O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Svetové média o legalizácii potratov Hitlerom 9.3.1943 v Poľsku

http://www.reuters.com/article/idUSTRE6234FZ20100304

http://www.nydailynews.com/news/world/2010/03/05/2010-03-05_hilter_appears_on_antiabortion_posters_in_poland.html

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1255698/Polish-activists-use-images-aborted-foetuses-Adolf-Hitler-billboard-campaign.html

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1153954.html

http://www.krakowpost.com/article/1928

zoznam pokračuje...


Nadácia Pro, poľská partnerská organizácia Centra pre bioetickú reformu, zverejnila megabilboard na rušnej ulici v Poznani, na ktorom informuje, že 9.3.1943 Hitler legalizoval potraty v Poľsku. Vedľa portrétu Hitlera je zobrazené potratené dieťa.

„Ako prvý legalizoval potraty Lenin v Rusku v roku 1920. Ďalším bol Hitler, keď v roku 1943 legalizoval potrat na žiadosť ženy na okupovaných územiach. Americký historik, profesor Hunt*, uvádza, že desať generálov SS malo v rozsudku Norimbergského tribunálu uvedený ako zločin proti ľudskosti aj fakt, že implementovali Hitlerov dekrét legalizujúci umelé potraty v Poľsku a na okupovaných územiach,“ pripomína Jana Tutková, riaditeľka CBR.

Dopĺňa tento citát z prepisu súdneho konania Norimbergského tribunálu s vojnovými zločincami:

„Výkon potratov na východných robotníčkach je tiež zločinom proti ľudskosti... Predstavuje „akt exterminácie“, „prenasledovania z rasových dôvodov“ a „nehumánny čin“ ...“ Dokonca v domnení, že jej žiadosť bola úplne dobrovoľná ... ide o zločin proti ľudskosti“ (pridaný dôraz)**

Slovami, ktoré silne pripomínajú dnešnú potratovú propagandu, nacistický rasový hygienik Dr Ley obhajoval potraty pre „kvalitu“ a „plánované“ deti na stretnutí s Himmlerom, šéfom SS: „potrat je nevyhnutné zlo, ktoré musíme akceptovať z úcty k životu“****http://www.lifeissues.net/writers/air/air_vol16no1_2001.html

**"The performance of abortions on Eastern workers is also a crime against humanity... It constitutes an 'act of extermination,' 'persecution on racial grounds,' and an 'inhumane act' ..." "Even under the assumptions that her request was genuinely voluntary ... it constitutes a crime against humanity." [emphasis ours]
-Prosecutor at the Nuremberg RuSHA *(Race and Resettlement Office) trial, March 1948, NWCT, microfilm 894, roll 31, pp. 13-14.

***"... abortion is a necessary evil that we must accept out of respect for life."
-Dr. Ley, Nazi racial hygienist, on having "quality," "planned" children, at a meeting on June 15, 1937 with Nazi SS head, Heinrich Himmler. PSR, R320/N518, pp. 85-88.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.