O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24CBR iniciovalo cirkevný proces s Gašparovičom a Radičovou a víta podporu prešovského arcibiskupa Mikloškovi

Centrum pre bioetickú reformu víta vyhlásenie prešovského arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, v ktorom označil za jediného prijateľného prezidentského kandidáta František Mikloško pre svoju podporu zákazu umelých potratov (znenie vyhlásenia je na http://volimfera.blogspot.com/).

V snahe o nápravu ostatných katolíckych kandidátov zaslalo CBR arcibiskupovi Zvolenskému v Bratislave podanie pre cirkevný tribunál s dôkazmi proti poslankyni NR SR a prezidentskej kandidátke Ivete Radičovej, ktorá verejne obhajuje „právo“ ženy na potrat.

Riaditeľka CBR, Jana Tutková, na základe kán. 915 Kódexu kanonického práva Jána Pavla II. z roku 1983 v liste uvádza následovnú žiadosť: „aby ste využili svoje úradné úlohy a moc arcipastiera Bratislavskej arcidiecézy a uplatnili - po predbežnom verejnom napomenutí - sankcie v súlade s platnými predpismi Kódexu kanonického práva voči členke Vašej arcidiecézy pani Ivete Radičovej za to, že hoci sa hlási ku Katolíckej cirkvi, dlhodobo a verejne prezentuje v otázkach ochrany nenarodeného života názory, ktoré sú v rozpore s katolíckymi mravmi.“

Podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi, kto schvaľuje zákony, ktoré vedú k úpadku morálky, dopúšťa sa pohoršenia. V bode 2273 Katechizmu je jasne definované učenie Katolíckej Cirkvi: v dôsledku úcty a ochrany, ktorá musí byť zaistená nenarodenému dieťaťu od momentu počatia, legislatíva musí ukladať primerané trestné sankcie pre každé svojvoľné porušenie práva dieťaťa.

"Tvrdenia, že zákaz nič nerieši, sú preto podrývaním neomylného učenia Cirkvi a prejavom odporu veriť dogmu Cirkvi Nezabiješ. Toto podanie je následným, konkrétnym krokom po výzve CBR Konferencii biskupov Slovenska, aby verejné osoby, ktorá sa hlásia ku katolíckej viere a obhajujú legálne potraty, napomenuli a následne exkomunikovali."
dodáva Jana Tutková.

Ako dôkazy CBR predkladá mediálne vyhlásenia kandidátky na prezidenta Ivety Radičovej, jej podpis v petícii Možnosti voľby a tiež jej hlasovanie proti návrhu zákona na zrušenie potratového zákona z čias komunizmu, o ktorom Národná rada SR rokovala 16.9. 2008.

CBR, občianske združenie bojujúce za uznanie práva na život nenarodených bez diskriminácie, zaslalo aj podanie Svätej stolici na hlavu štátu, prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý sa podobne rozchádza s učením Cirkvi, ku ktorej sa hlási, pre svoje postoje, pripúšťajúce legálnosť potratov z viacerých dôvodov ako i právne uznanie homosexuálnych partnerstiev. Kópie oboch listov obdržal aj apoštolský nuncius na Slovensku ako i Konferencia biskupov Slovenska.

O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.