O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Britské kráľovské kolégium psychiatrov žiada informovanosť žien o post-aborčnom syndróme

Kráľovské kolégium psychiatrov vo Veľkej Británii varovalo, že umelý potrat môže viesť k mentálnym ochoreniam. Odporučilo, aby umelý potrat nebol povolený bez toho, aby ženy boli varované pred rizikom, že umelý potrat ohrozuje mentálne, duševné zdravie.1 Podobne 25-ročná štúdia na Novom Zélande zistila, že u mladých žien „ktoré podstúpili umelý potrat sa zvýšila miera následných psychických problémov, vrátane depresií, strachu, samovražedného správania a porúch v stravovaní“. 2

Obhájcovia potratov často tvrdia, že pôrod dieťaťa je nebezpečnejší ako potrat. Medzinárodná štúdia v roku 2004, ktorá zahŕňala výskumníkov z Francúzska, Fínska, USA (z Amerických centier pre kontrolu chorôb) ukázala opak.3 Smrť po potrate bola 3-násobne vyššia vo Fínsku a 2-násobne vyššia v Kalifornii než smrť po pôrode. Navyše ženy, ktoré boli na potrate, mali 6-krát väčšiu pravdepodobnosť stať sa obeťou smrti násilím ako tie, ktoré dieťa porodili.

Tieto výsledky len potvrdili staršiu štúdiu na vzorke vyše 9 000 žien, realizovanú Fínskym národným výskumným a rozvojovým centrom pre zdravie a sociálne veci, ktorá bola zverejnená v roku 1996 v Britskom medicínskom žurnále.4 Tá poukázala na 7-násobne vyššiu mieru samovrážd u žien, ktoré podstúpili potrat v priebehu posledných 12-mesiacov na rozdiel od tých, ktoré porodili. V tom istom období tie ženy, ktoré podstúpili umelý potrat, boli 4-krát častejšie obeťou násilného činu so smrteľnými následkami ako tie, ktoré neboli tehotné.

Podobné analýzy sú potrebné aj u nás. To však predpokladá, že úmrtné listy, ktoré sú v kompetencii Ministerstva vnútra SR, budú uvádzať históriu tehotenstiev, resp. potratov u žien.

Jana Tutková, riaditeľka CBR, upozorňuje, že napriek tomu, že množstvo štúdií potvrdzuje postaborčný syndróm, tieto fakty sú ženám zahmlievané a odopierané potratármi a advokátmi potratov. „Podľa Ústavy SR ženy majú právo dostať tieto informácie, špeciálne ženy, ktoré neočakávane počali dieťa. Štát dnes na žiadosť zabije v žene dieťa, ale nezaujíma ho jej osud. Parlament toto potvrdil, keď odmietol čo i len prerokovať zákon o informovanosti žien pred potratom. Ako dlho ešte budeme ignorovať medicínske fakty?“ pýta sa Jana Tutková.

1 viď Royal College of Psychiatrists, “Position Statement on Women’s Mental Health in Relation to Induced Abortion.” 14 Mar. 2008, http://www.rcpsych.ac.uk/members/currentissues/mentalhealthandabortion.aspx

2 viď Fergusson, D.M., et al., “Abortion in young women and subsequent mental health,” 47 (1) J. Child Psychol. & Psychiatry 16-24 (Jan. 2006), abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16405636?dopt=Abstract

3 viď Gissler M., et al. “Pregnancy-associated mortality after birth, spontaneous abortion or induced abortion in Finland, 1987-2000,” 190 Am J. Ob. Gyn. 422-27 (2004), abstract: http://www.ajog.org/article/S0002-9378(03)01136-0/abstract?refuid=S0002-9378(04)00813-0&refissn=0002-9378, Gissler, Mika, et al., “Methods for identifying pregnancy-associated deaths: population-based data from Finland 1987–2000,” 5 Nov. 2004, abstract: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118774825/abstract; Reardon D.C., et al., (2004) “Deaths associated with abortion compared to childbirth: a review of new and old data and the medical and legal implications,” 20(2) J. Contemporary Health L.& Policy 279‐327 http://www.afterabortion.org/research/DeathsAssocWithAbortionJCHLP.pdf

4 preklad na: http://web.pravonazivot.sk/umrtia-zien/O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.