O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Poďakovanie pro-life poslancom

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

srdečná vďaka za Vaše včerajšie hlasovanie za informovanosť slovenskej spoločnosti o abortívnom efekte hormonálnej antikoncepcie! Niet vedeckých pochýb o tom, že ľudský život začína momentom počatia, keď splynie spermia s vajíčkom a teším sa, že Vy ste tento fakt s intelektuálnou úprimnosťou akceptovali.

V mene Centra pre bioetickú reformu Vás chcem úctivo poprosiť, aby ste podporili aj návrh novely ústavného zákona, ktorý žiada chrániť život od jeho úplného začiatku. Naša ústava začiatok nešpecifikuje a preto je možné farizejsky tvrdiť, že chránime "život pred narodením" a zároveň v SR zabíjame 40 detí denne chirurgickým potratom a nespočetne veľa chemicky hormonálnou antikoncepciou. K tejto lživej rétorike sa uchýlil aj Ústavný súd SR vo svojom rozsudku z roku 2007, keď pre vágnosť ústavy tvrdil, že stačí nenarodeného človeka viac chrániť, keď je väčší. Teda menší ľudia majú menej práv... Ponechal na poslancoch rozhodnúť, akú ochranu v akom štádiu vývoja chcú udeliť nenarodenému dieťaťu.

Túto historickú šancu máte Vy dnes – hlasovať za ochranu života človeka od počatia, ako to garantuje aj ústavná a právna úprava iných krajín: Írsko, Malta, či mnoho latinskoamerických krajín, ktoré doteraz odolali propagande potratovej genocídy, šíriacej sa od boľševickej revolúcie vo vyspelých krajinách.

V prípade Vašich obáv o to, aké dôsledky by mala takáto ústavná ochrana, ktorá by viedla k zrušeniu potratového zákona, chcem Vás poprosiť vytlačiť si argumenty proti potratovej genocíde, ktoré sú na stiahnutie tu: http://www.cbreurope.sk/?a=34&id=84&j=0 alebo na http://www.stopgenocide.sk (vpravo). Nájdete tu argument, prečo zákaz potratov znižuje počet potratov – čo potvrdzuje skúsenosť tak v Írsku ako i v Poľsku (č. 10) a ako to je so štatistikou potratov na Slovensku (č.9). Tiež vysvetlenie bioetického princípu dvojitého efektu, ktorý sa uplatňuje v prípade ohrozenia života ženy (č. 8). Znásilnenie a genetická vada ako dôvody potratu sú rozanalyzované v bode č. 6 a 7. Bod č. 5 vysvetľuje, prečo je zákaz najlepším riešením, a bod č. 1 prečo je legalizácia potratov porovnateľná ku genocíde.

Možno ani netušíte, že 10 SS generálov bolo odsúdených Norimberským tribunálom za zločiny proti ľudskosti [1], ktorých súčasťou bola implementácia Hitlerovho dekrétu, ktorým legalizoval (dobrovoľné!) potraty na okupovaných územiach, počnúc Poľskom[2]. V tom roku - 1945 - boli svojvoľné potraty všade vo svete zakázané, až po vojne sa ich legalizácia obnovila v Rusku a zaviedla v sovietskych satelitných štátoch.

CBR používa obrázky potratu, aby ukázalo skrytú genocídu. Táto metóda konfrontácie so skrytým a preto tolerovaným zlom prostredníctvom obrazu sa osvedčila veľakrát v histórii: segregácia Afroameričanov, či detská práca v USA, obchod s otrokmi v Británii, alebo mobilizácia k boju proti chudobe v Afrike ako i proti vojne v Iraku. Je dôležité, aby ste ako zástupcovia ľudu poznali túto realitu aspoň z obrázka (video nájdete na stránke www.pravonazivot.sk) a tiež argumenty proti potratovej genocíde, než sa rozhodnete hlasovať za alebo proti návrhu na ochranu života od počatia.

Pevne verím, že pravda zvíťazí vo Vašom srdci, pri hlasovaní o tomto zákone a napokon i v našej spoločnosti poznačenej 50-ročnou históriou potratovej genocídy, zavedenej komunistami. Rátam s Vašou odvahou a dobrým úmyslom postaviť sa proti legalizácii tohto zla, ktoré si vyžiadalo vyše 1,4 milióna nevinných životov len na Slovensku. Tomuto sa nedá hovoriť menšie zlo!S vďakou a dôverou vo Vašu podporu kultúre života,


Ing. Jana Tutková, MA

riaditeľka

PS: Ak ste proti násiliu potratu, je logické, že ste aj za zákaz tohto násilia. Ak ste proti týraniu detí, ste totiž logicky aj za zákaz týrania detí...

-------------------------------------------

Centrum pre bioetickú reformu
P.O. Box 1, 054 01 Levoča
tel. 0692 013 223
email: info@pravonazivot.sk
web: www.stopgenocide.sk
-------------------------------------------


[1]
http://www.lifeissues.net/writers/air/air_vol16no1_2001.html

[2]
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/732/Eksterminacja_8222niewartosciowych_rasowo8221_dzieci_polskich_robotnic_przymusow.htmlO násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.