O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Kandidáti na prezidenta sú proti zrovnoprávneniu nenarodených, CBR proti hlasovaniu v 2. kole

Deň počatého dieťaťa 25. marec je príležitosťou pre slovenskú verejnosť, ako aj jej politickú elitu zamyslieť sa nad tým, čo znamená rovnosť všetkých pred zákonom.
"Dieťaťu pred narodením je upierané právo na život diskriminačne - v prvom trimestri závisí jej/jeho život od záujmov matky, v druhom trimestri od jej/jeho genetickej predispozície a v treťom trimestri od jej/jeho poškodenia alebo od posúdenia lekárov, či údajne ohrozuje život matky. Dieťa pred narodením má mať rovnaké právo na život, aké má aj jeho matka. Ak sa tie dva dostanú do konfliktu, tak by sa lekári pochopiteľne mali snažiť zachrániť oboch pacientov, alebo aspoňjedného. Ak pri tom počaté dieťa zomrie, nedá sa to považovať za vraždu, ako je to v prípade umelého potratu." prehlasuje Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu.
CBR s poľutovaním konštatuje, že v druhom kole majú voliči na výber medzi dvoma kandidátmi, ktorí sú proti zrovnoprávneniu nenarodených detí. "Apelujeme preto na oboch kandidátov, aby dali bokom ideologické záväzky voči štátom podporovanej genocíde. Pokiaľ žiaden z nich tak neurobí, CBR odporúča zdržať sa hlasovania tak, ako to urobila väčšina občanov v prvom kole. Našťastie existuje ešte možnosť nevoliť, čo je v tomto prípade jediná morálna voľba." uzatvára Jana Tutková


O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.