O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Polícia v rozpore so zákonom prisluhuje mocným - znova proti slobode prejavu (17.10.2008)

Košická polícia včera v popoludňajších hodinách narušila pokojné zhromaždenie Centra pre bioetickú reformu, ktoré sa uskutočnilo pred vstupom do Technickej univerzity v súlade so zákonom. Miestny úrad má špeciálne kompetenciu posúdiť, či také zhromaždenie by porušovalo nejaké zákony. Ak ho nezakázalo, polícia ho nemá kompetenciu zrušiť, pokiaľ nedochádza k páchaniu trestnej činnosti.

"To nebol náš prípad." opisuje Ing. Jana Tutková, MA: "Prvý zástupca riaditeľa KPZ, ktorý na miesto došiel osobne so 4 policajnými autami, nariadil na objednávku TV Joj zhromaždenie zrušiť pre pohoršenie, ktoré mu bolo spôsobené, lebo panely Stop genocíde môžu vraj vidieť deti. Nevedel odcitovať žiaden zákon, ktorý by "také pohoršenie" zakazoval, odvolával sa len na všeobecné morálne normy. Tím TV Joj strávil min. 4 hodiny pre univerzitou, čakajúc na deti, ktoré navôkol NECHODILI. Hneď od začiatku napadali výstavu pre vlastný problém s vysvetľovaním umelého potratu deťom."

„TV Joj vyrobila tento konflikt, aby inšpirovala iných k potláčaniu pravdy o potratovej genocíde, ktorá si denne vyžiada takmer 40 ľudských nevinných životov. Na konci dňa, aby sa organizátori vyhli zaisteniu bilboardov políciou, ako sa vyhrážala, výstavu zbalili."

Jana Tutková, riaditeľka CBR, poukazuje, že podobne, ako v prípade incidentu s kazašskou novinárkou, bola polícia privolaná mocnými, ktorým slobodný prejav, garantovaný Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach, prekážal. Európsky súd pre ľudské práva niekoľkokrát potvrdil, že právo na slobodu vyjadrovania zakotvené v Dohovore, chráni nielen:

informácie alebo myšlienky, ktoré sú pozitívne prijímané alebo považované za neurážlivé alebo sú neutrálne, ale tiež tie, ktoré pohoršia, šokujú alebo rozrušia, čo je požiadavkou práve toho pluralizmu, tolerancie a otvorenosti mysle, bez ktorých niet demokratickej spoločnosti.

Handyside v. Veľká Británia, 1976; Lingens v. Rakúsko, 1986; Oberschlick v. Rakúsko, 1991

Kampaň Stop genocíde je v tejto fáze špeciálne zameraná na vysokoškolských študentov. Stovky študentov v Košiciach si ju pozreli, prečítali leták CBR, podpísali petíciu, či aspoň diskutovali s dobrovoľníkmi CBR. Obdobná výstava je v susednom Poľsku inštalovaná priamo na námestiach vždy na dobu 2 týždňov www.stopaborcji.pl. V krajine EÚ s najliberálnejším potratovým zákonom – vo Švédsku – je možné obrázky umelého potratu vidieť na frekventovaných miestach v mestách, kde už tretí rok slobodne demonštrujú aktivisti CBR www.abortnej.se.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.