O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Svetový deň populácie: Vláda SR ročne prispieva na genocidálne programy OSN (11.7.2008)

„Interrupcie, antikoncepcia a sterilizácie sú nástrojmi globálnej genocídy, ktorej cieľom je znižovanie rastu populácie" uvádza pri príležitosti Svetového dňa populácie (11.7.) Jana Tutková, organizátorka putovnej výstavy Stop genocíde, ktorú Centrum pre bioetickú reformu (CBR) spúšťa už tento mesiac.

„Propagátormi tejto genocídy sú aj inštitúcie OSN, špeciálne Fond pre populačné aktivity (UNFPA), ktorý ju donedávna dokonca realizoval v programoch nútených potratov v Číne a násilných sterilizácií v Peru. Táto inštitúcia sleduje mylnú ideológiu hlásajúc, že zníženie veľkosti rodín zvyšuje ekonomický rozvoj. Viní ženy za rodenie detí, pričom v chudobných krajinách ide jednoznačne o zlyhanie skorumpovaných, či vojny chtivých politikov." dopĺňa Jana Tutková, riaditeľka CBR, ktorá sa roky venovala štúdiu a práci v rámci rozvojovej spolupráce.

„Dokonca tzv. populačné programy, ktoré financuje aj Európska únia, sú podmienkou získania grantov v rámci rozvojovej pomoci. Rozvojové krajiny sú žiadané tieto programy zároveň spolufinancovať."

Portfólio „plánovaného rodičovstva", ponúkané UNFPA, vedie k opaku toho, čo deklaruje, a síce k:

  • degradácii ženskej sexuality a plodnosti,
  • rozpadu manželstiev a rodín,
  • k chorobám a úmrtiam, spôsobeným:
    • hormonálnou antikoncepciou,
    • sexuálne prenosnými chorobami, pred ktorými kondómy nechránia (herpes, syfilis, HPV...)
    • ako aj komplikáciami legálnych potratov.
  • a teda celkovo k prehĺbeniu chudoby.

Ekonómovia sa zhodujú, že ľudské zdroje sú najhodnotnejšie pre ekonomiku. Štúdie Svetovej banky poukazujú na želanie afrických žien mať viac detí, než majú. K takému istému záveru prišla správa Európskej komisie u Európaniek: http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_en.pdf.

„Vyzývame Vládu SR, aby odmietla platiť z daní občanov príspevky pre UNFPA na genocidálnu politiku, ktorá nerešpektuje ženy ani nenarodených."O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.