O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Centrum pre bioetickú reformu

Centrum pre bioetickú reformu, ako súčasť CBR Europe, je nezávislé občianske združenie, ktoré bráni spravodlivosť voči počatým deťom a ich právo na život. Cieľom aktivít je vzbudiť solidaritu s nevinnými a najmenšími členmi našej spoločnosti. Zároveň CBR bráni ženy, ktorým je podsúvaný potrat ako legitímna voľba. Druhou obeťou potratu je totiž žena, v ktorej tele sa toto násilie deje. Ženy si zaslúžia lepšie riešenie ako umelý potrat.

Vo vzdelávacích aktivitách sa opiera o vedecké fakty z oblasti bioetiky, ktoré poskytuje pre širokú verejnosť i prostredníctvom vizuálnych materiálov. Ľudia nemôžu pochopiť zlo umelého potratu, pokiaľ ho neuvidia. Zlo, ktoré je nevididiteľné, ostáva tolerované. CBR Europe sa usiluje o mobilizáciu verejnosti proti násiliu dnešnej doby.

CBR, PO Box 1
054 01 Levoča
tel. 069 208 6292
email: info@pravonazivot.sk

CBR Europe spolupracuje s európskymi a americkými organizáciami siete CBR, ktoré využívajú spoločný know-how.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.