O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24CBR žiada od MZ SR informovať ženy aj o abortívnom efekte hormonálnej antikoncepcie

CBR predložilo MZ SR v rámci pripomienkového konania novely zákona o zdravotnej starostlivosti návrh, aby výrobcovia informovali o rizikách hormonálnej antikoncepcie pre zdravie žien a o jej abortívnom efekte na týždňové embryo.

„Ako sú dnes na krabičkách cigariet uvedené rizika fajčenia a to napriek odporu tabakového priemyslu, je treba, aby aj krabičky hormonálnej antikoncepcie informovali o rakovinovom a abortívnom efekte veľkými sloganmi. Je pochopiteľné, že farmaceutický priemysel si platí štúdie na spochybnenie týchto rizík, existuje však množstvo renomovaných odborných štúdií poukazujúcich na nebezpečenstvá hormonálnej antikoncepcie.“ vysvetľuje Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu.

„Toto je návrh smerom k lepšej informovanosti verejnosti a emancipácií žien.“

Ministerstvo zdravotníctva však namiesto zavedenia lepšej informovanosti žien predložilo na rezortné pripomienkovanie návrh, ktorým chce zrušiť záväznosť a kontrolovateľnosť informovanosti žien pred potratom, vrátane 48 hodinovej lehoty a rodičovského súhlasu s potratom neplnoletej. CBR to odmieta.

MZ SR má za úlohu implementovať zákonnú informovanosť žien pred potratom, ktorá vstúpila do platnosti len 1. septembra. 14. septembra však MZ SR predložilo návrh na zrušenie podstaty zákona návrhom novely o zdravotnej starostlivosti. Tutková dodáva: „Toto považujeme za nerešpektovanie parlamentnej demokracie a volených zástupcov ľudu. Ministerstvo sa mohlo zapojiť do verejnej diskusie, ktorá trvala niekoľko mesiacov. Teraz jeho úlohou je nový zákon zaviesť do praxe, v čom doteraz zlyháva. Je nehorázne, že namiesto toho navrhuje zákon zrušiť!“O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.