O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Centrum pre bioetickú reformu na Najvyššom súde žaluje prednovembrové praktiky polície (17.11.2008)

Advokát JUDr. Radoslav Procházka podal v mene CBR žalobu Najvyššiemu súdu SR na Ministerstvo vnútra SR pre nezákonný postup polície, ktorá pred mesiacom v Košiciach zastrašovala organizátorov verejného zhromaždenia Stop genocíde zaistením panelov s obrázkami umelého potratu. V snahe o umlčanie nepohodlného názoru, ktorý požíva slobodu prejavu, garantovanú Ústavou SR a Európskym dohovorom pre ľudské práva, „slovenská polícia postupovala ako komunistická polícia" uviedol vo svojom stanovisku pre CBR JUDr. Ján Čarnogurský, aktér Nežnej revolúcie.

Ďalej v ňom konštatuje: „Pred novembrom 1989 komunistická polícia rušila náboženské zhromaždenia na bytoch, vo voľnej prírode, či rozširovanie samizdatov. Charta 77 vydala dokument číslo 23/1982 a upozornila, že je to porušovanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a medzinárodného záväzku vtedajšieho Československa. Československo podpísalo Pakt za Dubčeka v r. 1968 a uverejnilo v Zbierke zákonov ako záväzok z Helsinskej konferencie o dodržiavaní ľudských práv. Je pozoruhodné, že argumentácia dokumentu Charty 77 bola rovnaká ako je argumentácia proti košickému zásahu slovenskej polície."

V revolučných dňoch novembra sa ľudia nebáli hovoriť a ukazovať pravdu o zločinoch komunizmu, ktorá bola pre prisluhovačov režimu nepochybne bolestivá. Revolúcia bola nežná aj preto, že sa nedokázala zbaviť všetkého komunistického zla. CBR pokračuje v duchu novembrových dní práve tým, že odhaľuje zločiny komunizmu a liberálneho socializmu na bezbranných členoch našej spoločnosti a na ženách, ktoré sú druhou obeťou umelého potratu.

Ing. Jana Tutková, MA, riaditeľka CBR, dodáva: „Socializmus v Európe naďalej pretrváva, lenže v pozmenenej forme, ktorá viac vyhovuje mocným tohto sveta. Kampaň Stop genocíde odhaľuje kruté, legálne a pritom skryté násilie dnešného liberálneho socializmu."

„Pravda obrázkov a argumentov prebúdza ľudí z ideologického sna dneška. Pohľad na potratené dieťa vyvoláva súcit i bolesť. No mnohé ženy, spoznajúc pravdu o umelom potrate, ho už viac nepodstúpia. Celá spoločnosť si potrebuje uvedomiť zlo potratu, aby ho odmietla a hľadala nenásilné riešenia problémov tehotných žien. Táto kampaň mobilizuje verejnosť proti násiliu umelého potratu." uzatvára Jana Tutková.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.