O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Nesúhlas so zriadením regionálnej pobočky Populačnému fondu OSN (UNFPA) v Bratislave pre nútené potraty a sterilizácie

Centrum pre bioetickú reformu a Fórum života protestujú proti tomu, aby Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila zmluvu s UNFPA o zriadení regionálnej pobočky v Bratislave. Táto medzinárodná organizácia nedodá žiadnu prestíž Slovensku, keďže sa zdiskreditovala podporou programov nútených potratov a sterilizácií. Podľa predloženého návrhu vláda chce poskytnúť UNPFA kancelárie v hodnote 6,5 mil Sk ročne z naších daní. Hlavným kandidátom na prenájom je objekt River Park.

UNFPA – Populačný fond OSN vyše 20 rokov kolaboruje s čínskou vládou na násilnej politike jedného dieťaťa, ktorá zahŕňa aj nútené potraty a sterilizácie. Na základe týchto zistení vláda a kongres USA odmietli pred 7 rokmi financovať akékoľvek aktivity UNFPA. Táto organizácia chce mať regionálne sídlo pre Strednú a Východnú Európu a Strednú Áziu práve v Bratislave.

"Protestujeme proti tomu, aby medzinárodná organizácia, ktorá celé desaťročia pomáha čínskej vláde implementovať politiku jedného dieťaťa, súčasťou ktorej sú aj nútené potraty, mala svoju regionálnu centrálu na Slovensku. V Čine je možné mať jedno dieťa v meste a dve na vidieku. Za druhé dieťa na vidieku sa platí pokuta vo výške trojnásobku ročného platu. Každé tretie a ďalšie dieťa je odsúdené na potrat. Je nehorázne, aby medzinárodná organizácia alebo vláda rozhodovali o počte detí, na čo majú práva len rodičia," uvádza riaditeľ Fóra života, Marek Michalčík.

Riaditeľka Centra pre bioetickú reformu, Jana Tutková, dodáva: "Naša vláda buď schvaľuje toto hrubé porušovanie ľudských práv, alebo sa necháva zaslepene kúpiť vraj pre nové pracovné príležitostí. Vyzývame vládu, aby neurobila tú istú chybu ako za prvého slovenského štátu, či za čias totalitárneho socializmu, keď za ekonomické výhody prisluhovala ideológiam, ktoré porušovali ľudské práva."

UNFPA bola obvinená peruánskym kongresom z kolaborácie s diktátorským režimom prezidenta Fujimoriho, ktorý v rokoch 1995 až 2001 násilne sterilizoval niekoľko stov tisíc peruánskych žien. Ďalšie fakty potvrdzujú asistenciu srbskému prezidentovi Miloševičovi v genocidálnej politike zameranej na zníženie počtu albánskej populácie v Kosove. Obvinenia voči UNFPA poukazujú na podporu násilných praktík aj v Mexiku, Vietname, Indii.

Čína, kde bolo podľa odhadov potratmi zabitých 250 mil. nevinných detí v telách ich matiek, tak predstavuje najväčšiu krutovládu v dejinách ľudstva. UNFPA však odmieta zodpovednosť napriek tomu, že doteraz financuje vykonávateľov týchto násilností a v minulosti odmenila tvorcu tejto politiky - čínskeho ministra pre populačné programy.

Fórum života a Centrum pre bioetickú reformu odsudzujú nútené i dobrovoľné, tak legálne ako i nelegálne umelé potraty, pretože sú výsledkom nerešpektovania základného práva na život.O násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.