O násO nás
Billboardová kampaňBillboardová kampaň
Stop genocídeStop genocíde
InfoZdrojeInfoZdroje
Ako pomôcťAko pomôcť
PetíciaPetícia
• Vedenie• Vedenie • CBR v Európe• CBR v Európe • GAP v Amerike• GAP v Amerike • Ponuka prednášok• Ponuka prednášok • Ústavna sloboda prejavu CBR• Ústavna sloboda prejavu CBR  
Čakáš nečakane dieťa? Linka pomoci: 0800 12 00 24Víťazstvo na ÚS SR (2.6.2009)

Milí priatelia CBR,

mám ohromnú radosť, že ÚS SR vo svojom dnešnom rozsudku uznal, že ústavné práva CBR na slobodu prejavu boli porušené zo strany košickej polície v októbri minulého roka počas výstavy Stop genocíde. Náhrada za nemajetkovú ujmu nám bola uznaná vo výške 1000 EUR a tiež náhrada súdnych trov nášmu skvelému advokátovi JUDr. Allanovi Bohmovi. Sudcovia uznali, že výstava je proti všetkým formám násilia a preto nie je v rozpore s morálkou. Rozsudok, až nám bude písomne doručený, zverejníme na našej webstránke. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, mysleli na nás a verili nám!

Jana Tutková
riaditeľkaO násO nás Billboardová kampaňBillboardová kampaň Stop genocídeStop genocíde InfoZdrojeInfoZdroje Ako pomôcťAko pomôcť PetíciaPetícia
CBR condemns all abortion related violence and will not associate with groups or individuals who fail to condemn such violence.
Copyright © Center for Bio-Ethical Reform. All Rights Reserved.